Yönetici Arama Süreçleri
Adım Adım Yönetici Seçme Yerleştirme Süreci
Her bir Yönetici Seçme ve Yerleştirme Süreci kendi içerisinde tek ve benzersizdir.
Genel anlamda süreç adımlarını aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz.

  • Yönetici Arama Yerleştirme Sürecinin ilk adımı, müşterimiz ile birlikte görevin hassas başarı unsurlarını tanımlama adımıdır. Firmadan vizyonu, misyonu ve stratejileri hakkında bilgi alma ve konuma ilişkin görüş alışverişinde bulunur ardından; işin tanımı, görevin gerektirdiği nitelikler ve çalışma koşulları üzerinde odaklanırız.
  • İkinci aşama, işin ayrıntılarını belirleme, piyasa ve rekabet analizi aşamasıdır.
  • Yönetici profili üzerinde müşterimiz ile mutabakata vararak, piyasa ve rekabet analizi sonuçlarının da dikkate alındığı bir strateji oluştururuz. Veri tabanımız, bilgi birikimimiz, internet, çevremiz, bağlantılarımız bu stratejiyi oluştururken yararlandığımız kaynaklar arasındadır.
  • Dördüncü adım potansiyel adayların belirlenmesi adımıdır.
  • Adaylarla yeterliliklerini ya da işletmenin örgütsel yapısına uyumluluk potansiyellerini değerlendirmek üzere yüz yüze görüşmeler gerçekleştirme adımı beşinci aşamamızı oluşturmaktadır. Bu adımda kritik başarı unsurları üzerine odaklanılır. Çıkarımlarımız müşterimizle paylaşılır.
  • Adayın referansları aranır, geçmiş çalışma yaşamına ilişkin istihbarat yapılır.
  • Bu aşamada müşterimiz ile adayları görüştürmeye başlarız. Görüşmeler sürerken müşterimizi aday hakkında yeterince bilgilendirmeye ve tüm tarafların hazırlıklı olmasını sağlamaya özen gösteririz. Müşteri-aday görüşmelerini fazla uzatıp sürüncemeye kalmadan sonlandırmak için gerekli önlemleri almak temel ilkelerimiz arasındadır. Adayların her aşamada gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi esastır.
  • Temel görevlerimizden bir diğeri de, adayın görüşmelerini kolaylaştırmaktır. Hem adayın hem de ve müşterimizin gereksinmeleri konusunda aynı özeni göstermekteyiz. Her iki tarafın talepleri arasında ki dengeyi korumaya dikkat ederiz.
  • Son olarak, aday ile iletişimi göreve başladıktan sonra da sürdürerek örgütle bütünleşmesi, örgüt kültürüne uyum sağlaması konularında destek sağlamaktayız.